جستجوی پزشکان

آموزش چکاندن قطره های گوشی

پنج‌شنبه 06 اکتبر 2016

 

آموزش چکاندن قطره های گوشی

* اجرا

  • قبل از چکاندن قطره در گوش آنرا تا حد دمای بدن گرم کنید تا بیمار احساس ناراحتی کمتری کند.
  • در صورت لزوم ترشحات گوش خارجی را با یک پنبه خیس شده با نرمال سالین پاک کنید( اگر ترشحات وجود دارد دستکش بپوشید.)
  • بیمار را در طرف گوش غیرمبتلا در تخت به پهلو قرار دهید.
  • اگر حرکت می کند بیمار را نشانده و سر او را کمی به طرف پهلو بچرخانید طوریکه گوش مبتلا به طرف بالا باشد.
  • این وضعیت از خارج شدن محلول از گوش جلوگیری می کند.
  • به مقدار مورد نیاز دارو در قطره چکان بکشید.
  • داروی اضافی در قطره چکان را به شیشه برنگردانید.
  • بهتر است از یک قطره چکان پلاستیکی چند قطره ای استفاده شود.
  • مجرای گوش خارجی را صاف کنید.
  • د

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تماس با ما