جستجوی پزشکان

آموزش مراقبت از پرینه

شنبه 08 اکتبر 2016

آموزش مراقبت از پرینه

 • جمع آوری وسایل
 • ایجاد محیط خصوصی
 • شرح روش کار برای بیمار
 • پوشیدن دستکش یکبار مصرف
 • کشاله ران را شسته و آبکشی کنید.
 • همیشه از قسمت یا آلودگی کمتر به قسمت یا آلودگی بیشتر شستشو دهید.

برای بیماران خانم لبیا را از هم جدا کنید. لیف را از ناحیه پوبیس به طرف مقعد بکشید زیرا میکروارگانیسم ها از ناحیه مقعد و بیشتر به ناحیه ژینال انتشار پیدا می کنند. بعد از هر بار شستن لیف را بشوئید. برای بیماران آقا لیف را با حرکت چرخشی از نوک آلت تناسلی در طول آن بطرف ناحیه پوبیس بکشید.

 • در آقایانی که ختنه شده اند .پوست روی آلت تناسلی را بکشید و آلت تناسلی را بشوئید. با آب شستشو دهید.
 • ناحیه شستشو را با آب شستشو دهید.
 • در آقایانی که ختنه شده اند پوس

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
شنبه 08 اکتبر 2016

آموزش راهنمای پرستاری برای گذاشتن شیاف یا مالیدن کرم واژن

 • یک اپلیکاتور واژینال را با مقدار تجویز شده کرم پر کنید
 • اگر می خواهید شیاف بگذارید
 • شیاف را آماده کنید
 • در صورت لزوم اپلیکاتور را با آب لغزنده کنید
 • یک شیاف هم ممکن است با یک ژل محلول در آب لغزنده شود.
 • لغزنده کردن اپلیکاتور و شیاف معمل نیست
 • جهت کم کردن سایش و آسیب به واژن موقع وارد کردن آنها ممکن است لازم باشد سطح آنها را لغزنده کنیم.
 • از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید. از انتشار میکروب میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند.
 • از روش تمیز جهت تجویز دارو استفاده کنید.
 • در صورت لزوم لیباها را با انگشتان از هم جدا کنید و اطراف سوراخ واژن را بوسیله آب گرم و گلوله پنبه از ترشحات تمیز کنید.

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
پنج‌شنبه 06 اکتبر 2016

 

آموزش چکاندن قطره های گوشی

* اجرا

 • قبل از چکاندن قطره در گوش آنرا تا حد دمای بدن گرم کنید تا بیمار احساس ناراحتی کمتری کند.
 • در صورت لزوم ترشحات گوش خارجی را با یک پنبه خیس شده با نرمال سالین پاک کنید( اگر ترشحات وجود دارد دستکش بپوشید.)
 • بیمار را در طرف گوش غیرمبتلا در تخت به پهلو قرار دهید.
 • اگر حرکت می کند بیمار را نشانده و سر او را کمی به طرف پهلو بچرخانید طوریکه گوش مبتلا به طرف بالا باشد.
 • این وضعیت از خارج شدن محلول از گوش جلوگیری می کند.
 • به مقدار مورد نیاز دارو در قطره چکان بکشید.
 • داروی اضافی در قطره چکان را به شیشه برنگردانید.
 • بهتر است از یک قطره چکان پلاستیکی چند قطره ای استفاده شود.
 • مجرای گوش خارجی را صاف کنید.
 • د

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0919-300-2325