جستجوی پزشکان

ویزیت پزشک در منزل

چهارشنبه 01 ژانویه 2020

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل برای چه کسی مناسب است ؟

آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده است که برای بیمار خود به دنبال ویزیت پزشک عمومی باشید اما به دلیل مناسب نبودن حال بیمار برای انتقال به بیمارستان یا درمانگاه و یا عدم در دسترس بودن وسیله نقلیه برای انتقال بیمار و یا حتی در دسترس نبودن مرکز درمانی و پزشک عمومی مناسب و کارآمد از این کار سرباز زده باشید و از بردن بیمار جهت ویزیت پزشک عمومی خودداری کرده باشید؟

ویزیت پزشک در منزل

اما نیاز بیمار به ویزیت عمومی چگونه بایستی رفع شود؟

ما پاسخ این سوال را برایتان آسان کرده ایم. مر

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
پنج‌شنبه 06 اکتبر 2016

 

آموزش چکاندن قطره های گوشی

* اجرا

 • قبل از چکاندن قطره در گوش آنرا تا حد دمای بدن گرم کنید تا بیمار احساس ناراحتی کمتری کند.
 • در صورت لزوم ترشحات گوش خارجی را با یک پنبه خیس شده با نرمال سالین پاک کنید( اگر ترشحات وجود دارد دستکش بپوشید.)
 • بیمار را در طرف گوش غیرمبتلا در تخت به پهلو قرار دهید.
 • اگر حرکت می کند بیمار را نشانده و سر او را کمی به طرف پهلو بچرخانید طوریکه گوش مبتلا به طرف بالا باشد.
 • این وضعیت از خارج شدن محلول از گوش جلوگیری می کند.
 • به مقدار مورد نیاز دارو در قطره چکان بکشید.
 • داروی اضافی در قطره چکان را به شیشه برنگردانید.
 • بهتر است از یک قطره چکان پلاستیکی چند قطره ای استفاده شود.
 • مجرای گوش خارجی را صاف کنید.
 • د

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دوشنبه 03 اکتبر 2016

آموزش شستشوی گوش

* اجرا

 • روش کار را به بیمار توصیح دهید.
 • وسایل را جمع آوری کنید .
 • بیمار و ملافه های تخت را با پدهای ضد آب محافظت کنید.
 • دستهای خود را بشوئید.
 • از بیمار بخواهید صاف بنشیند و یا دراز بکشد.
 • سر را به کمی سمت گوش مبتلا بچرخاند.
 • از بیمار بخواهید که رسیور را زیر گوش خود جهت برگشت محلول شستشو نگه دارد.
 • در صورت لزوم لاله گوش و کانال شنوایی را با اپلیکاتور اغشته به نرمال سالین با محلول شستشو پاک کنید.
 • سرنگ شستشو را از مایع پر کنید اگر جهت شستشو از ظرف استفاده میشود هوا را از لوله سرنگ خارج کنید.
 • جهت مستقیم کردن مجرای گوش در نوزادان لاله گوش به پایین و عقب و در بالغین بالا و ع

0919-300-2325