جستجوی پزشکان

ویزیت پزشک در منزل

چهارشنبه 01 ژانویه 2020

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل برای چه کسی مناسب است ؟

آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده است که برای بیمار خود به دنبال ویزیت پزشک عمومی باشید اما به دلیل مناسب نبودن حال بیمار برای انتقال به بیمارستان یا درمانگاه و یا عدم در دسترس بودن وسیله نقلیه برای انتقال بیمار و یا حتی در دسترس نبودن مرکز درمانی و پزشک عمومی مناسب و کارآمد از این کار سرباز زده باشید و از بردن بیمار جهت ویزیت پزشک عمومی خودداری کرده باشید؟

ویزیت پزشک در منزل

اما نیاز بیمار به ویزیت عمومی چگونه بایستی رفع شود؟

ما پاسخ این سوال را برایتان آسان کرده ا

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
چهارشنبه 01 ژانویه 2020

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک عمومی در منزل برای چه کسی مناسب است ؟

آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده است که برای بیمار خود به دنبال ویزیت پزشک عمومی باشید اما به دلیل مناسب نبودن حال بیمار برای انتقال به بیمارستان یا درمانگاه و یا عدم در دسترس بودن وسیله نقلیه برای انتقال بیمار و یا حتی در دسترس نبودن مرکز درمانی و پزشک عمومی مناسب و کارآمد از این کار سرباز زده باشید و از بردن بیمار جهت ویزیت پزشک عمومی خودداری کرده باشید؟

 

ویزیت پزشک در منزل

اما نیاز بیمار به ویزیت عمومی چگونه بایستی رفع شود؟

ما پاسخ این سوا

جمعه 05 فوریه 2016

لرزش چانه و زانو های نوزاد

 

بعضی از نوزادان موقعی در حالی بیداری و فعالیت هستند لرزش هایی در چانه یا در زانوهای دیده می شود این لرزش ها چون در زمان فعالیت نوزاد است جای نگرانی نیست و طبیعی است . علت این لرزش ها این است که سیستم عصبی نوزاد هنوز تکامل نیافته است و به تدریج در طی چند ماه از بین می روداما اگر در حال آرامش یا خواب دچار لرزش گردید باید به فکر تشنج بود و کودک باید مورد معاینه پزشک متخصص قرار گیرد .

جیغ کشیدن نوزاد :

 

برخی معتقدند دلیلش احساس عجز و درماندگی در بیان کلمات است . وقتی کودک شما جیغ می کشد چشم در چشم او بیندازید در آغوشش بگیرید با کلمات محبت آمیز او را سرگرم کرده یا با او بازی کنید . اغلب کودکان با این کار آرام می شوند . گاهی در مسیر تکامل تکلم کودکان ممکن است اختلات شنوایی نیز باعث جیغ کشید

تماس با ما