جستجوی پزشکان

سونوگرافی در منزل

چهارشنبه 01 ژانویه 2020

سونوگرافی در منزل

سونوگرافی در منزل  یکی از روش های تشخیص بیماری در علم پزشکی می باشد. به سونوگرافی اکوگرافی و صوت نگاری و پژواک نگاری نیز نامیده می شود. در سونوگرافی در منزل از امواج فراصوت که فقط صدا هستند و برای بدن هیچ ضرری ندارند استفاده می شود. برای انجام سونوگرافی در منزل سونولوژیست یک وسیله خاص را روی بدن شما قرار داده و امواج فراصوت با فرکانس بالا به بدن شما تابیده می شود. امواج تابیده شده به بافت های بدن برخورد کرده و بازتابیده می شوند و دوباره توسط دستگاه دریافت می شوند.

 

سونوگرافی در منزل

شفاطب عرفان ار

دوشنبه 03 اکتبر 2016

آموزش شستشوی گوش

* اجرا

  • روش کار را به بیمار توصیح دهید.
  • وسایل را جمع آوری کنید .
  • بیمار و ملافه های تخت را با پدهای ضد آب محافظت کنید.
  • دستهای خود را بشوئید.
  • از بیمار بخواهید صاف بنشیند و یا دراز بکشد.
  • سر را به کمی سمت گوش مبتلا بچرخاند.
  • از بیمار بخواهید که رسیور را زیر گوش خود جهت برگشت محلول شستشو نگه دارد.
  • در صورت لزوم لاله گوش و کانال شنوایی را با اپلیکاتور اغشته به نرمال سالین با محلول شستشو پاک کنید.
  • سرنگ شستشو را از مایع پر کنید اگر جهت شستشو از ظرف استفاده میشود هوا را از لوله سرنگ خارج کنید.
  • جهت مستقیم کردن مجرای گوش در نوزادان لاله گوش به پایین و عقب و در بالغین بالا و ع

تماس ( خط 4 رقمی )