جستجوی پزشکان

بازاریابی تلفنی پزشکی

جمعه 06 نوامبر 2015

بازاریابی تلفنی پزشکی

در دنیای امروز که بیشتر درآمد افراد از حالت یدی بیرون آمده است افرادی موفق هستند که دارای ایده نو هستند و فضای مجازی را بستری برای درآمد خود انتخاب کرده اند و در عمل بازدهی آن را نیز دیده اند در راستا درمان در منزل شفا طب عرفان برای اولین بار در زمینه پزشک دست به ایده نوی زده است که شما عزیزان با استفاده از بستر مناسب دنیای مجازی درآمدی چشم گیری برای خود داشته با شید لذا مرکز درمان در منزل عرفان این امکان را فراهم آورده است که با معرفی بیمار از طرف شما به این مرکز پول دریافت کنید و یک درآمد باور نکردنی داشته باشید و به ازای هر بار که بیمار از مرکز درمان در منزل عرفان خدمات پزشکی دریافت کند شما نیز درصد خود را دریافت می کنید .

جمعه 06 نوامبر 2015

گرفتن نوار قلب و اکوی قلب در منزل

برخی افراد به دلیل کهولت سن و مشکلات قلبی و عروقی قادر به مراجعه حضوری به مراکز برای گرفتن نوار قلب نیستند و برایشان راحت تر این است که پرستار برای گرفتن نوار قلب و اکوی قلب در منزل بیمار حضور یافته و کار نوار قلب در منزل صورت گیرد. شاید با خودتان فکر کنید که مگر می شود که نوار قلب در منزل گرفته شود و چگونه؟ بله. پرستاران شفا طب عرفان به صورت شبانه روزی در منزل شما حاضر میشوند و با دستگاه مخصوص نوار قلب بیمار را میگیرند. پرستاران شفا طب مجرب در گرفتن نوار قلب و اکوی قلب در منزل هستند.

برای بیمارانی که دچار درد قفسه سینه می شوند و این درد بیشتر از 15 دقیقه طول بکشد لازم است ک

تماس ( خط 4 رقمی )