جستجوی پزشکان

ویزیت پزشک

ویزیت پزشک

پزشکان این مرکز همگی از پزشکان مجرب و با سابقه  در بیمارستان های دانشگاهی معتبر می باشند که پس از دریافت ماموریت مبنی بر معاینه بیمار به منزل بیمار اعزام می شوند تا درمان کامل در منزل صورت پذیرد.

بخش ها: علم بی هوشی
موقعیت: متخصص
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه
تماس با ما