جستجوی پزشکان

کاردرمانی

کاردرمانی

کاردرمانان  این مرکز همگی از کاردرمانان مجرب و با سابقه  در بیمارستان های دانشگاهی معتبر می باشند که پس از دریافت ماموریت مبنی بر معاینه بیمار به منزل بیمار اعزام می شوند تا درمان کامل در منزل صورت پذیرد.

بخش ها: زنان نوجوان
درجه: دکتر
روز کاری: سه شنبه, شنبه
تماس با ما