جستجوی پزشکان

گفتاردرمانی

گفتاردرمانی

خدمات گفتاردرمانی

بعضی از انسان ها به دلایل مختلفی دچار سکته مغزی می شوند صرف نظر از علت های سکته مغزی که طیاد می باشند افرادی که دچار این عارضه می شوند گاها از نظر تکلم دچار مشکل می شوند و برای رفع این مشکل باید سریعا گفتاردرمانی را شروع نماید. مرکز درمان در منزل عرفان به منظور تسهیل در امر درمان کارشناسان گفتاردرمانی را به منزل بیمار اعزام می کند.

بخش ها: درمان با مواد مخدر
موقعیت: گفتاردرمانی
تخصص ها: گفتاردرمانی
درجه: دکتر
دفتر: تهران میدان شهدا
روز کاری: دوشنبه, پنجشنبه, جمعه
تماس با ما