جستجوی پزشکان

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

بیمارانی که دچار آسیب یا تروما شده اند و به خاطر سن بالا نمی توانند از منزل خارج شوند ونیاز به فیزیوتراپی دارند درمان در منزل شفا واحد فیزیوتراپی را  به منزل بیمار اعزام می کند.

تماس با ما