جستجوی پزشکان

ویزیت ماما در منزل

ویزیت ماما در منزل
چهارشنبه 01 ژانویه 2020

ویزیت ماما در منزل

مامایی یکی  از زیر شاخه های علوم پزشکی و بهداشت است و به بارداری و زایمان می‌پرداز و نقشهای بسیار گسترده‌ای اعم از نقش مشاوره‌ای، آموزشی، مراقبتی، حمایتی، ‌درمانگری و تحقیقاتی دارد که البته تمامی این نقشها در ارتباط با مادر و کودک مفهوم پیدا می‌کند یعنی ماما به مشاوره قبل،‌ بعد و هنگام ازدواج ، آموزش نحوه تنظیم خانواده، مراقبت در دوران بارداری، زایمان طبیعی و مراقبت بهداشتی مادر و کودک و آموزش به دختران در زمینه بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن می‌پردازد.

ویزیت ماما در منزل

مامایی شامل مباحثی از جمله بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان، جنین شناسی، نوزادان و مراقبت‌های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده و بیماری‌های داخلی و جراحی مربوط به مامایی می‌باشد. مامایی دانشی است که بر مشاهده ،‌ آموزش، پیشگیری ، تحقیق، تشخیص و درمان استوار شده است.

ویزیت ماما در منزل

 

مطالب مرتبط :

مشاوره مامایی در منزل

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت

ارسال نظر

تماس با ما