جستجوی پزشکان

گفتار درمانی در منزل

چهارشنبه 01 ژانویه 2020

گفتار درمانی در منزل

گفتار درمانی در منزل علمی است که در واقع به بررسی اختلالات مربوط به گفتار و زبان می پردازد. گفتار درمانی در منزل علمی که امروزه برای بشر حیاتی است. چرا که زبان یکی از کار آمد ترین ابزارهای ارتباطی انسان است. انسانی که  در حال حاضر در جامعه ای زندگی می کند که بدون داشتن مهارتهای ارتباط زبانی قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود و یا در انجام بسیاری از کارها به سختی موفق می شود.

000

افرادی که دچار سکته مغزی می شوند احتمال اینکه تکلم فرد را درگیر کند زیاد است و یا افرادی که به صورت مادر زادی مشکل تکلم دارند باید سریعا تحت نظر گف

تماس با ما