جستجوی پزشکان

کاردرمانی در منزل

چهارشنبه 01 ژانویه 2020

کاردرمانی در منزل

بسیاری از افراد فکر می کنند کار درمانی درمنزل اطلاعات علمی و پزشکی کمتری از فیزیوتراپ دارد و در انجام بسیاری از فعالیت ها برای فرآیند درمان بیمار نا توان است . اما باید بگوییم به هیچ وجه اینطور نیست. یک کار درمانی در منزل با علم خود نه تنها قادر است از نظر فیزیکی بدن بیمار شما را به بالاترین سطح توانایی برساند. بلکه قادر است در صورتیکه بیمار از نظر روانی و روحی دچار مشکل شده است را درمان کند و با دادن راه کارهای درمانی مختلف روح و روان بیمار شما را نیز به بهترین شرایط برساند.در واقع کار درمانی در منزل نه تنها مسئولیت انجام فعالیت های فیزیکولوژی بلکه مسئولیت انجام فعالیت سایکولوژی را نیز برعهده دارد.

مرکز شفاطب عرفان با به خدمت در آوردن کاردرمان های باعلم و تجربه آم

تماس با ما