جستجوی پزشکان

شنوایی سنجی در منزل

یکشنبه 16 اکتبر 2016

شنوایی سنجی در منزل

شنوایی سنجی در منزل , یکی از ساده ترین روش ها برای سنجیدن میزان شنوایی افراد تست شنوایی سنجی است. شنوایی سنجی در منزل , که به وسیله دستگاهی به نام ادیومتری انجام می شود که آستانه شنوایی افراد را می سنجد. شنوایی سنجی در منزل , که با کمک دوآزمایش انتقال راه هوا و آزمایش انتقال استخوان وضعیت شنوایی بیمار بدست آورید.

شنوایی سنجی در منزل , در این آزمایش ها حساسیت گوش داخلی انسان همراه با اعصاب شنوایی بررسی می شود. شنوایی سنجی در منزل , متخصصان و کارشناسان شنوایی سنجی مرکز شفا طب عرفان با به همراه داشتن کلیه ابزار های لازمه  به منزل شما آمده و کار شنوایی سنجی بمیار شما را انجام می دهند.

 

تماس با ما