جستجوی پزشکان

مدیریت راه هوایی لوله گذاری

مدیریت راه هوایی لوله گذاری
جمعه 13 آوریل 2018

مدیریت راه هوایی و لوله گذاری در منزل شفا طب عرفان.

اندیکاسیون های این روش عبارتند از:

۱- احتمال سختی در لوله گذاری اوروتراکئال

۲- موارد که استفاده از فلج کننده عضلانی میسر نیست

۳- بیماران تنفسی خود به خودی دارد( با توجه به تحریک ناچیز رفلکس بلع در این روش، استفاده از ان در فرد هوشیار قابل تحمل تر است)

۴- مدیریت راه هوایی و لوله گذاری

برای انجام این روش ابتدا حفرات بینی را با داروهای منقبض کننده.

عروق یا اسپری های بیحس کننده موضعی، بی حس کنید.

قطر داخلی لوله انتخابی برای انجام این روش ،۱-تا۰٫۵ میلی متر کمتر از روش اوروتراکئال است.

پس از اغشته سازی با ژله لیدوکایین ۲درصد، لوله را به داخل یکی از حفرات بینی وارد نموده تا حلق پیش ببرید.

سپس به محض مشاهده عبور هوا از داخل لوله و شروع دم ، لوله را به داخل تراشه هدایت کنید.

بهترین عمل لوله گذاری در این روش در خانم ها بیست و شش سانتیمتر و در اقایان بیست و هشت سانتیمتر از نوک بینی است.

سپس مشابه روش قبل از صحت محل مدیریت راه هوایی و لوله گذاری اطمینان حاصل کنید.

مواردی که نباید از روش نازوتراکئال استفاده کرد شامل :

۱- شکستگی های له فورت ۱۱و۱۱۱ و شکستگی قاعده جمجمه

۲- اختلالات انعقادی خون

۳- عفونت سینوس های پارانازال(منع نسبی)

۴- خونریزی شدید بینی وحلق

۵- مدیریت راه هوایی و لوله گذاری

تهویه با ماسک؛

این روش اولین اقدام به منظور انجام ونتیلاسیون در بیماران است.

این روش در بسیاری از موارد به خوبی اکسیژناسیون و ونتیلاسیون مناسبی در بیماران برقرار می کند.

ولی متاسفانه حفاظت مناسبی را در برابر اسپیراسیون ایجاد نمی کند.

مواردی که به پیش بینی سختی تهویه با ماسک در بیماران کمک می کند، قبلا در سایت توضیح داده شده.

انجام امورمدیریت راه هوایی لوله گذاری در منزل شفا طب عرفان به ادرس : www.shafateb.net.

این روش خصوصا وقتی توسط دو نفر انجام می شود و در عین حال سر و گردن در وضعیت مشابه مدیریت راه هوایی و لوله گذاری قرار داشته باشد ، اغلب بسیار موثر است.

ارسال نظر

تماس ( خط 4 رقمی )