جستجوی پزشکان

سرگیجه

سرگیجه
سه شنبه 03 آوریل 2018

سرگیجه های ناگهانی یا حمله ای:

سرگیجه ناگهانی(حمله ای) خوش خیم وضعیتی است که عموما در افراد مسن دیده میشود ولی در افراد دچار ضربه سر احتمالا به علت جابجای اتولیت ها از اتریکول به درون مجاری نیم دایره نیز مشاهده خواهد شد.

پاتوفیزیولوژی:

چهار نوع احساس سرگیجه وجود دارد:

1- سرگیجه حقیقی

2- پیش سنکوپ

3- اختلال تعادل

4- سرگیجه سایکوژنیک

ارائه تمام خدمات پرستار و پزشکی به تمام افراد دچار سرگیه توسط مرکز شفا طب عرفان به ادرس www.shafateb.org

داده های حس تعادل از سه گیرنده ( سیستم حس عمقی،وستیولار و بینایی) به سیستم اعصاب مرکزی رسیده پردازش میشوند و ماحصل ان حرکات چشم، تصحیح وضعیت بدن و طرز راه رفتن می باشد.

تئوری تعارض حسی چنین بیان می کند که اگر بین دو داده از سه داده گیرنده های حسی تعادلی تعارض وجود داشته باشدف بیمار به طور حاد دچار اختلال تعادل و علایم همراه خواهد شد.

سیستم وستیبولار(گوش درونی) از سه مجرای نیم دایره و ارگان های اتولیتیک تشکیل شده است.

تمام این سیستم توسط اندولنف پر می شود. این سیستم به طور دایم و دوطرفه در حال ارسال پیام باشد.

اوتریکول ساختمانی منحصر به فرد دارد و دارای اجزای کلسیمی، به نام اتولیت می باشد.

اختلال حاد و یک طرفه در پیام های مداوم سیستم وستیبولار ناشی از یک ضایعه تخریبی (سرگیجه خوش خیم ناگهانی وضعیتی) می تواند به سرگیجه و نیستاگموس منجر شود.

نیستاگموس حرکتی ریتمیک در چشم ها است که دارای دو جزء تند و کند (اهسته) می باشد.

نیستاگموس معمولا بر اساس محور حرکت چشم ها توصیف می گردد(افقی، عمودی، چرخشی و هم جهت با فاز تند است) .

جهت فاز کند نیستاگموس، نشان دهنده طرف اسیب دیده سیستم وستیبولار است.

تغیر پذیری جهت سرگیجه نیستاگموس(با تغیر وضعیت سر یا چشم ها) مطرح کننده یک اختلال مرکزی یا عوارض داروی است.

سرگیجه زمانی ایجاد می شود که اتولیت ها به صورت نابجا از اوتریکول خارج شده و وارد کانالهای نیم دایره شوند( معمولا این پدیده در مجرای خلفی به علت ارتباط خاس ان با اوتریکول بیشتر رخ می دهد).

ارسال نظر

تماس ( خط 4 رقمی )