جستجوی پزشکان

زوائدگوشتی

زوائدگوشتی
شنبه 12 می 2018

زوائد گوشتی

زوائدگوشتی، ضایعاتی است که در افراد میانسال ومسن بخصوص در ناحیه:

گردن، زیربغل، قسمت های فوقانی تنه وپلک ها دیده می شود.

این ضایعات بشکل یک برجستگی گوشتی و نرم بااندازه های مختلف به رنگ پوست ویا تیره تر می باشد.

عوامل زوائد گوشتی

ازعوامل مستعدکننده به ایجاد این ضایعات می توان به چاقی، حاملگی، یائسگی، بیماری های هورمونی مانند:

آکرومگالی اشاره نمود. اما گاهی بدون وجودهیچکدام ازاین عوامل نیز این ضایعات بروزمی کند.

زوائدگوشتی هیچ گونه ناراحتی بجز ازلحاظ زیبایی برای فرد ایجاد نمی کند.

تنها گاهی که این ضایعات برروی پایه خود پیچ می خورند.

و یااینکه توسط خود فرد با نخ بسته می شوند می توانند سبب پرخونی ضایعه والتهاب ودرد شوند.

گاهی این زوائدگوشتی به تعدادخیلی زیادبخصوص درافرادچاق و درناحیه تنه بروز می کند.

که باعث ناراحتی فرد می شود.

بیشتر حجم این زوائدگوشتی را چربی تشکیل می دهد.

وبا آن که در برخی تحقیقات ویروس هایی دراین ضایعات پیداشده.

اما نمی توان این زوائدگوشتی را زگیل محسوب نمودکه یک بیماری ویروسی پوستی همراه با ضایعات شبیه این زوائدگوشتی است.

بروز زوائد گوشتی می تواند ارثی باشد اما مسری نیست.

وبروزآن در یک خانواده بیشتر باارث در ارتباط است.

درمان زوائدگوشتی

درصورتی که این زوائد گوشتی فرد را آزار ندهد می توان آنهارا به حال خود رهاکرد وبه درمان آنها نپرداخت.

امادرصورتی که نیاز به درمان باشد می توان از روش های تخریبی مانند:

کوتر، امواج فرکوئنسی، بریدن ضایعات باتیغ جراحی وکرایوتراپی استفاده نمود.

در همه این روش ها باید دقت نمودکه زوائدگوشتی را بایدبه اندازه ای ازبین برد:

که نه تکه ای ازآن باقی بماند و نه آن که باعث ایجادجوش گاه شود.

گاهی زوائدگوشتی پایه پهنی داشته وبه علت خونریزی پس از برداشتن ضایعات ناچارمی شویم که ازبخیه زدن پوست استفاده نماییم.

البته این مورد کمترپیش می آیدو معمولا به بریدن ضایعات وسوزاندن محل خونریزی می توان اکتفانمود.

 

مطالب مرتبط :

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکو قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل

ارسال نظر

تماس ( خط 4 رقمی )