جستجوی پزشکان

دستگاه فشارخون دیجیتال

دستگاه فشارخون دیجیتال
یکشنبه 08 آوریل 2018

دستگاه اندازه گیری فشار خون دیجیتال به دلیل اسان بودن استفاده از ان ، پرطرف دار ترین وسیله اندازه گیری فشار خون می باشد.

گوشی و فشار سنج هر دو در یک دستگاه تعبیه شده اند، خواندن صفحه دیجیتال ساده بوده و خالی کردن باد ، خود به خود صورت می گیرد.

شما می توانید یک دستگاه باد شونده خودکار یا دستی را انتخاب کنید.

در دستگاه اندازه گیری فشار خون دیجیتال ، احتمال خطای انسانی نسبت به استفاده از دستگاه فشار سنج دستی به حداقل می رسد.

جهت استفاده از دستگاه فشار سنج دیجیتال اقدامات زیر را انجام دهید.

۱- کاف را به دور بازو یا مچ دست خود به پیچید و دستگاه را روشن نمایید:

۲- دکمه را فشار دهید تا دستگاه باد کننده را فعال سازید یا در مدل نیمه خودکار، پمپ دستی را فشار دهید.

پس از پر شدن کاف ، دستگاه خود به خود شروع به خالی شدن می کند.

۳- به صفحه دیجیتال نگاه کنید . هم فشار خون سیستولی و هم فشار خون دیاستولی نشان داده خواهد شد.

عدد مزبور را به گونه ای یاداشت کنید که فشار خون سیستولی در بالا و فشار خون دیاستولی در پایین باشد(برای مثالmmHg135٫85).

۴- دکمه تخلیه را فشار دهید تا کاف به طور کامل خالی شود.

۵- اگر می خواهید فشار خون را دوباره اندازه گیری کنید،۲تا۳دقیقه صبر کنید.

ساختار دستگاه اندازه گیری فشار خون دیجیتال خیلی حساس می باشد و حرکت بدن یا ضربان نامنظم قلب، دقت انرا تحت تاثیر قرار می دهد.

در مورد استفاده از کاف و نحوه قرار گیری ان به دور بازو دقت کنید.

دستگاه با برق یا باتری کار می کند و در هنگام بروز مشکل، تعمییر و تنظیم مجدد باید توسط کارخانه یا نمایندگی معتبر صورت گیرد.

دستگاه فشار خون دیجیتال تا حدودی گران تر از دستگاه فشار خون دستی است .

دستگاه فشار خون دیجیتال قیمتی دو برابر دستگاه فشار خون دستی دارد‌‌.

ارسال نظر

تماس ( خط 4 رقمی )