جستجوی پزشکان

انتقال خون

انتقال خون
سه شنبه 10 آوریل 2018

انتقال خون

خون کامل (Whole blood)

حجم خون کامل یک فرد بالغ 70کیلوگرمی حدود 75 میلی لیتر برای هر کیلوگرم وزن بدن (حدود 5لیتر) می باشد. امروزه تزریق خون کامل مرسوم نیست و براساس نیاز بیماران هر جزء خون به طور مجزا استفاده می شود.

معایب استفاده از خون کامل عبارت است از :کاهش مدت ذخیره سازی خون ، کاهش محتوای فاکتور های انعقادی ، افزایش سطح پتاسیم ، یون هیدروژن و آمونیوم و وجود شمار زیادی از آنتی ژن ها که از فرد دهنده به گیرنده منتقل خواهد شد.

هرواحد خون کامل شامل 500میلی لیتر خون به همراه مواد نگهدارنده (عموما سیترات ،  فسفات ، دکستروز و آدنین =CPDA ) می باشد.

گلبول قرمز متراکم (Packed RBC)

برای جبران از دست دادن گلبول های قرمز، ازاین فرآورده که باعث افزایش ظرفیت حمل اکسیژن می شود ، استفاده می کنیم.

هر واحد حدود 250میلی لیتر حجم و هماتوکریت حدود 55 تا 80 درصد دارد و موجب افزایش 1گرم درصد هموگلوبین و 3درصد هماتوکریت (1 تا 2 ساعت پس از تزریق ) خواهد شد (مگر آنکه شرایط همودینامیک ناپایدار باشد).

تزریق هر واحد PRBC باید در مدت 1 تا2 ساعت صورت گیرد (مگر در موارد نیاز به تزریق سریع).

اندیکاسیون های اصلی تزریق PRBC عبارتند از : 1_ خونریزی حاد ( از دست دادن بیش از 25 تا 30 درصد حجم خون حدود 1500میلی لیتر ). در این مورد از محلول کریستالویید نیز برای جبران حجم استفاده می شود.

2_ خونریزی در اعمال جراحی : درصورتی که بیش از 2لیتر باشد.

3_ آنمی مزمن : در بیماران علامت دار ، بیماران قلبی یا هموگلوبین زیر 6 اندیکاسیون تزریق وجود دارد.

در اغلب موارد می توان در مدت 15 دقیقه گروه خون (ABO و Rh) را تعیین نمود.

انجام cross match حدود یک ساعت زمان می برد.

این فرآورده به اشکال زیر نیز در دسترس است : فاقد لکوسیت ، یخ زده ، اشعه دیده و شسته شده.

فرآورده فاقد لکوسیت:

کمتر از 15 درصد نرمال لکوسیت دارد و برای افراد کاندید یا گیرنده پیوند مغز استخوان یا بیمارانی که سابقه واکنش های تب دار غیر همولیتیک در موارد قبلی انتقال خون دارند ، مناسب است.

فرآورده یخ زده:

در گروه های خونی نادر به کار می رود تا امکان تماس با آنتی ژن ها را در بیمار کاهش می دهد.

ارسال نظر

تماس ( خط 4 رقمی )