جستجوی پزشکان

آموزش چکاندن قطره های گوشی

آموزش چکاندن قطره های گوشی
پنج‌شنبه 06 اکتبر 2016

 

آموزش چکاندن قطره های گوشی

* اجرا

 • قبل از چکاندن قطره در گوش آنرا تا حد دمای بدن گرم کنید تا بیمار احساس ناراحتی کمتری کند.
 • در صورت لزوم ترشحات گوش خارجی را با یک پنبه خیس شده با نرمال سالین پاک کنید( اگر ترشحات وجود دارد دستکش بپوشید.)
 • بیمار را در طرف گوش غیرمبتلا در تخت به پهلو قرار دهید.
 • اگر حرکت می کند بیمار را نشانده و سر او را کمی به طرف پهلو بچرخانید طوریکه گوش مبتلا به طرف بالا باشد.
 • این وضعیت از خارج شدن محلول از گوش جلوگیری می کند.
 • به مقدار مورد نیاز دارو در قطره چکان بکشید.
 • داروی اضافی در قطره چکان را به شیشه برنگردانید.
 • بهتر است از یک قطره چکان پلاستیکی چند قطره ای استفاده شود.
 • مجرای گوش خارجی را صاف کنید.
 • در بزرگسالان غضروف لاله گوش را به سمت بالا و عقب و در نوزادان و بچه های زیر 3سال به سمت عقب و پایین بکشید.
 • کشیدن گوش خارجی به مستقیم شدن مجرا جهت ریختن دارو کمک میکند.
 • سر قطره چکان را در بالای مجرای شنوایی قرار دهید.
 • برای نوزادان یا افرادی که گوش تحریک شده یا بیماران بی قرار از قطره چکان دارای لوله نرم جهت جلوگیری از صدمه زدن به گوش استفاده کنید.
 • قطره را روی یک طرف کانال بچرخانید. چرا که اگر قطره مستقیما روی پرده ضماخ ریخته شود ایجاد ناراحتی در بیار می کند.
 • بعد از چکاندن قطره لاله گوش را رها کنید و به بیمار بگوئید که در همان حالت بماند تا قطره از گوش او خارج نشود.
 • به ملایمت برای چند دقیقه روی ناحیه تراکوس را فشار دهید.
 • زیرا کمک به حرکت مایع از مجرا بطرف پرده تمپان می کند.
 • اگر دارو باید در گوش بماند با یک گلوله پنبه از بیرون ریختن دارو جلوگیری می کند.
 • قبل از ریختن قطره در گوش دیگر در صورتیکه دستور داده شده است 5 دقیقه صبر کنید.

 

 

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ارسال نظر

0919-300-2325