جستجوی پزشکان

گفتار درمانی در منزل

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴

گفتار درمانی در منزل

گفتار درمانی در منزل علمی است که در واقع به بررسی اختلالات مربوط به گفتار و زبان می پردازد. گفتار درمانی در منزل علمی که امروزه برای بشر حیاتی است. چرا که زبان یکی از کار آمد ترین ابزارهای ارتباطی انسان است. انسانی که  در حال حاضر در جامعه ای زندگی می کند که بدون داشتن مهارتهای ارتباط زبانی قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود و یا در انجام بسیاری از کارها به سختی موفق می شود.

افرادی که دچار سکته مغزی می شوند احتمال اینکه تکلم فرد را درگیر کند زیاد است و یا افرادی که به صورت مادر زادی مشکل تکلم دارند باید سریعا تحت نظر گفتار درمان قرار گیرند تا از پیشرفت بیشتر این عارضه جلوگیری شود و سعی در بهبود تکلم فرد شود این کار بر عهده ی گفتار