جستجوی پزشکان

پشتیبانی تلفنی شفا طب عرفان

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴

پشتیبانی تلفنی شفا طب عرفان

کارشناسان ما در واحد شفا طب عرفان به صورت شبانه روزی آماده دریافت نظرات و انتقادات شما می باشند و در صورت داشتن سئوالات مربوطه ، آماده پاسخگویی به  شما عزیزان می باشند . واحد ارتباطات از ساعت ۹صبح تا ۵ عصر با شماره های زیر تماس بگیرید”

 ۲۲۴۳۸۱۰۰

۸۸۵۲۸۱۰۰

۶۶۹۸۸۱۰۰

۴۴۲۹۸۱۰۰

و از ساعت ۵عصر تا ۹ صبح با شماره های زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۹۳۲۲۸۳۰۰

۰۹۱۲۱۸۲۴۷۹۰

۰۹۱۲۸۳۸۸۱۷۲

پشتیبانی تلفنی درمان در منزل

مشاوره پزشکی, مشاو