جستجوی پزشکان

رادیولوژی در منزل

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴

رادیولوژی در منزل

برای بیمارانی که دچار صدمه یا آسیب در منزل می شوند و به هر علتی نمی توانند از منزل خارج شوند مرکز درمان در منزل عرفان واحد رادیولوژی را به منزل بیمار اعزام میکند و عکس رادیولوژی از قسمت آسیب دیده را در منزل بیمار می گیرد و کلیشه را به لابراتوار برمیگرداند تا عکس رادیوگرافی را با کیفیت دیجیتال چاپ نماید .

پرداخت آنلاین

رادیولوژی در منزل

برای بیمارانی که دچار صدمه یا آسیب در منزل می شوند و به هر علتی نمی توانند از منزل خارج شوند مرکز درمان در منزل عرفان